About UsFind a LawyerBecome a MemberSearch SiteContact
Join our Newsletter 
Name
Surname
Email
 
Login as Member 

Username
Password
 

Ftuh tas-Sena Forensi 2013/2014

Date       13-09-2013 to 01-10-2013

Ghaziz Kollega,

 

Il-Kumitat tal-Kamra tal-Avukati jistiendek sabiex, nhar it-Tlieta, 1 ta' Ottubru 2013, fid-09.00, tinghaqad maghna fic-celebrazzjoni tal-Quddiesa li fiha insejhu l-għajnuna tal-Ispirtu Santu fl-okkazzjoni tal-ftuh tas-Sena Forensi 2013/2014, li sejra ssir gewwa l-Oratorju tal-Kon-Kattidral ta' San Gwann, il-Belt. Jiccelebra Mons Isqof Charles J Scicluna.

 

Wara l-Quddiesa ssir is-seduta inawgurali fl-Awla tal-Qorti Kriminali fl-10.30.

 

Insellimlek u nittama illi narak.

 

Stefan Camilleri

Segretarju Generali

 

The Chamber of Advocates, Superior Courts, The Law Courts, Republic Street, Valletta VLT2000 MALTA
Telephone: +356 21248601
Fax: +356 21223904
E-mail: info@avukati.org
© Chamber of Advocates Malta 2007 | Disclaimer | Privacy Policy | Sitemap