About UsFind a LawyerBecome a MemberSearch SiteContact
Join our Newsletter 
Name
Surname
Email
 
Login as Member 

Username
Password
 

SEDUTA DIFFERITA - IMHALLEF DR DAVID SCICLUNA

Date:   14-03-2017

Sinjura/Sinjuri Avukati,

 

Sabiex ninfurmakom illi ghada, l-Erbgha, 15 ta’ Marzu, 2017, is-seduta li kellha ssir fil-Qorti tal-Appelli Kriminali (Inferjuri), presjeduta mill-Imhallef Dr David Scicluna giet differita ghal dati differenti.

 

Jekk jghogobkom, min irid id-differiment jigi fir-registru tal-Appelli Kriminali.

 

Dan kollu ghall-informazzjoni taghkom,

 Inselli ghalikom,

Joyce

  


Josephine Agius
Deputy Registrar

t +356 25902277  e josephine.agius@gov.mt  |  www.mjcl.gov.mt
Maltese Presidency of the Council of the EU  www.eu2017.mt

MINISTRY FOR JUSTICE, CULTURE AND LOCAL GOVERNMENT
COURTS OF JUSTICE, REPUBLIC STREET,
VALLETTA, MALTA


Kindly consider your environmental responsibility before printing this e-mail

The Chamber of Advocates, Superior Courts, The Law Courts, Republic Street, Valletta VLT2000 MALTA
Telephone: +356 21248601
Fax: +356 21223904
E-mail: info@avukati.org
© Chamber of Advocates Malta 2007 | Disclaimer | Privacy Policy | Sitemap