About UsFind a LawyerBecome a MemberSearch SiteContact
Join our Newsletter 
Name
Surname
Email
 
Login as Member 

Username
Password
 

DIFFERIMENT TAS-SEDUTA TAL-APPELLI TAL-GIMGHA, 21 TA' APRIL 2017

Date:   19-04-2017

Sinjuri Avukati / Kollegi,

 

B’ ordni tal-Qorti moghtija llum, 19 ta’ April 2017, minhabba xoghol gudizzjarju f’ Malta ta’ natura urgenti, is-seduta tal-Appelli Kriminali Inferjuri – Ghawdex tal-Gimgha, 21 ta’ April 2017 mhux ser issir u l-appelli li kienu appuntati ser jigu differiti kif gej :

 

Appell Numru

Hin

Partijiet

Differita ghall-

 

 

399/2016

10:00am

P vs Saliba Baskal

19.05.2017

Sentenza

592/2016

10:00am

P vs Axaiq Joseph

16.06.2017

Sentenza

301/2016

10:00am

P vs Camilleri Anthony

16.06.2017

Sentenza

168/2016

10:00am

P vs Pace Jonathan

19.05.2017

Sentenza

478/2016

10:00am

P vs Sultana Manuel

16.06.2017

Sentenza

62/2016

10:00am

P vs Vella John

19.05.2017

Sentenza

576/2016

10:00am

P vs Zammit Terance

16.06.2017

Sentenza

517/2014

10:30am

P vs Debattista Glen

19.05.2017

Kontinwazzjoni

96/2017

11:00am

P vs Xerri Paul et.

19.05.2017

Trattazzjoni (gia diff. b’digriet)

84/2017

11:15am

P vs Alwan Marc Luigi

19.05.2017

Trattazzjoni

Rikors 423/2014

10:30am

P vs Portelli Paul

19.05.2017

Informazzjoni ulterjuri

 

L-appellanti / appellati ser jigu notifikati b’ dan id-differiment permezz tal-Marixxal pero napprezza hafna jekk tistghu tavzaw il-klijenti taghkom ukoll. Dan biex nevitaw li ma joqodux jitilqu l-Qorti ghal xejn.

 

Grazzi u tislijiet,

 

Silvana Grech

D/Registratur

The Chamber of Advocates, Superior Courts, The Law Courts, Republic Street, Valletta VLT2000 MALTA
Telephone: +356 21248601
Fax: +356 21223904
E-mail: info@avukati.org
© Chamber of Advocates Malta 2007 | Disclaimer | Privacy Policy | Sitemap