About UsFind a LawyerBecome a MemberSearch SiteContact
Join our Newsletter 
Name
Surname
Email
 
Login as Member 

Username
Password
 

Seduta 17.05.2017 - Mag Natasha Galea Sciberras

Date:   16-05-2017

 

 

 

 

QORTI TAL-MAGISTRATI (MALTA)

BHALA QORTI TA’ GUDIKATURA KRIMINALI

 

 

MAGISTRAT DR. NATASHA GALEA SCIBERRAS LL. D.

 

 

 

 

Illum 16 ta’ Mejju 2017

 

 

 

 

Stante li l-Magistrat sedenti hija mpenjata fuq xoghol ta’ inkjesta, il-kawzi li kienu ser jinstemghu ghada 17 ta’ Mejju 2017 qed jigu differiti ghal nhar is-6 ta’ Lulju 2017.

 

 

 

 

 

Oriana Deguara

Deputat RegistraturSeduta 17.05.2017 - Mag Natasha Galea Sciberras

The Chamber of Advocates, Superior Courts, The Law Courts, Republic Street, Valletta VLT2000 MALTA
Telephone: +356 21248601
Fax: +356 21223904
E-mail: info@avukati.org
© Chamber of Advocates Malta 2007 | Disclaimer | Privacy Policy | Sitemap