About UsFind a LawyerBecome a MemberSearch SiteContact
Join our Newsletter 
Name
Surname
Email
 
Login as Member 

Username
Password
 

KAWZA KOSTITUZZJONALI DIFFERITA - 23.05.2017 - LSO

Date:   17-05-2017

 

QORTI Civili - Prim awla

-      Sede Kostituzzjonali –

 

Onor. Mhallef Lorraine Schembri Orland

LL.D., M.Jur.(Eur.Law), Dip.Trib.Eccles.Melit.

 

AVVIŻ TAL-Qorti

 

B’ordni tal-Qorti, il-kawza fl-ismijiet hawn taħt imsemmija, li qegħda fuq il-lista tat-Tlieta 23 ta’ Mejju 2017, u li kellha tinstemgħa mill-Onor Imħallef Lorraine Schembri Orland LL.D., qed tiġi differita għal nhar it-Tlieta, 4 ta' Lulju 2017 fl-istess hin u għall-istess skop tal-verbal precedenti:

 

Dr Samuel Azzopardi vs L-AG et

75/16

 

 

 

 

 

Josette Demicoli

Deputat Registratur

The Chamber of Advocates, Superior Courts, The Law Courts, Republic Street, Valletta VLT2000 MALTA
Telephone: +356 21248601
Fax: +356 21223904
E-mail: info@avukati.org
© Chamber of Advocates Malta 2007 | Disclaimer | Privacy Policy | Sitemap