About UsFind a LawyerBecome a MemberSearch SiteContact
Join our Newsletter 
Name
Surname
Email
 
Login as Member 

Username
Password
 

Avviz seduta differita

Date:   09-08-2017

                 

 

QORTI TAL-MAĠISTRATI

Bħala Qorti ta’ Ġudikatura Kriminali

 

Maġistrat

Dr Consuelo Scerri Herrera LL.D.

 

 

AVVIŻ

 

 

Illum, il-Ħamis 9 ta’ Awwissu 2017

 

 

Minħabba ragunijiet medici, il-Qorti ser ikollha tiddiferixxi l-kawzi kollha tas-seduta tat-Tlieta 5 ta’ Settembru 2017 ghal nhar il-Ħamis 14 ta’ Settembru 2017 fl-istess ħin u ghall-istess skop:

 

Il-Pulizija (Ass. Kumm. Ian Joseph Abdilla) vs Anastasiou Kostantinos

Il-Pulizija (Ass. Kumm. Ian Joseph Abdilla) vs Arthur Ciancio et

Il-Pulizija (Sp. Yvonne Farrugia) vs Emanuel Ellul

Il-Pulizija (Sp. Rennie Stivala) vs Michael Azzopardi

Il-Pulizija (Sp. Jesmond Micallef) vs Carmelo Stivala et

 

 

Graziella Attard

Deputat Reġistratur

The Chamber of Advocates, Superior Courts, The Law Courts, Republic Street, Valletta VLT2000 MALTA
Telephone: +356 21248601
Fax: +356 21223904
E-mail: info@avukati.org
© Chamber of Advocates Malta 2007 | Disclaimer | Privacy Policy | Sitemap