About UsFind a LawyerBecome a MemberSearch SiteContact
Join our Newsletter 
Name
Surname
Email
 
Login as Member 

Username
Password
 

Avviz seduta differita

Date:   09-08-2017

                 

 

QORTI TAL-MAĠISTRATI

Bħala Qorti ta’ Ġudikatura Kriminali

 

Maġistrat

Dr Consuelo Scerri Herrera LL.D.

 

 

AVVIŻ

 

 

Illum, il-Ħamis 9 ta’ Awwissu 2017

 

 

Fuq ordni tal-Qorti, il-kawzi kollha tas-seduta tad-Distrett tar-Rabat tat-Tlieta 12 ta’ Settembru 2017 qed jigu differiti ghal nhar il-Gimgha 15 ta’ Settembru 2017 fl-istess ħin u ghall-istess skop.

 

 

Graziella Attard

Deputat Reġistratur

The Chamber of Advocates, Superior Courts, The Law Courts, Republic Street, Valletta VLT2000 MALTA
Telephone: +356 21248601
Fax: +356 21223904
E-mail: info@avukati.org
© Chamber of Advocates Malta 2007 | Disclaimer | Privacy Policy | Sitemap