Seduti tat-Tribunal ta’ Revizjoni ta’ l-Ambjent u l-Ippjanar

Avviz mit-Tribunal ta’ Revizjoni ta’ l-Ambjent u l-Ippjanar

 

Lil min tikkoncerna,

 

B’dana qeghdin tigu nfurmati illi skont l-emendi fil-Kap. 551 tal-Ligijiet ta’ Malta specifikament b’referenza ghall-Artiklu 32A tat-Tribunal ta’ Revizjoni ta’ l-Ambjent u l-Ippjanar ser jibda zzomm is-seduti via web conferencing minn nhar it-Tlieta 12 ta’ Mejju 2020.

Ghall-aktar informazzjoni dwar kif tista’ taccessa tali seduti ghandek tidhol fuq il-microsite eprtlive.org

Ghall-aktar informazzjoni tistghu ccemplu l-ufficju tal-EPRT fuq 21223207.

 

 

 

04 ta’ Mejju 2020