May 15, 2020

Illum il-ġurnata blokka ta` appartament tista’ tkun soġġett għal l-Att dwar il-Condominia (Kap. 396 tal-Liġijiet ta` Malta). Dan l-Att jirregola kif il-partijiet komuni ta` blokka li taqa’ taħt id-definizzjoni ta` condominium għandhom  jiġu amministrati. Il-Kapitolu 398 tal-Liġijiet ta` Malta jispjega li condominium  huwa  bini  jew  grupp  ta’  bini  fejn  il-proprjetà jew l-użu jew it-tgawdija tal-partijiet […]


April 23, 2020

Il-ħajja llum inbidlet u magħha ukoll inbidel kif inħarsu lejn iż-żwieġ kif konna tradizzjonalment. Mill- ottika legali ż-żwieġ mhu xejn aktar minn kuntratt bejn il-partijiet u bħal kull kuntratt ieħor hemm l-obbligi reċiproki lejn xulxin. Dan il-kuntratt huwa soġġett għal sospensjoni, terminazzjoni u reċessjoni jew aħjar separazzjoni, divorzju u annullament. Din il-ġimgħa ser nittrattaw il-proċeduri […]