April 1, 2021

  01/04/2021   The Chamber of Advocates notes reports in the media earlier this week stating that all court personnel are to be scheduled for COVID-19 vaccination, after pressure exerted by the UHM. More than three weeks ago the Chamber of Advocates compiled a list of lawyers who work habitually in court and who are […]


March 18, 2021

Diskors tal-President tal-Kamra tal-Avukati fl-okkażjoni tal-aħħar seduta tal-Imħallef Joseph Zammit McKeon nhar it-18 ta’ Marzu 2021 Sur Imhallef, Sur Prim’ Imhallef Sinjuri Imhallfin u Magistrati Sur Avukat tal-Istat Sur Direttur Generali tal-Qrati Sinjuri mistiedna, Kollegi Avukati u Prokuraturi Legali Kif titlob it-tradizzjoni f’dawn il-Qrati fl-okkazjoni ta’ l-aħħar seduta ta’ ġudikant – għan nom tal-korp tal […]


March 12, 2021

12 ta’ Marzu 2021   In segwitu għad-direttiva maħruġa mill-Prim Imħallef fil-5 ta’ Marzu 2021 fejn ordna illi minħabba it-tixrid tal-marda Covid 19 għandhom jiġu differiti l-kawżi kollha għajr ghal dawk illi huma ta’ natura urġenti. Illi bil-għan illi jiġu evitati problemi ta’ interpretazzjoni dwar it-tifsira ta’ każijiet urġenti, l-Kamra tal-Avukati ġiet mitluba sabiex toħroġ […]


March 11, 2021

  Wara d-direttiva tal-Prim Imħallef il-ġimgħa 5 ta’ Marzu 2021, li biha huwa stieden sabiex sal-11 ta’ April 2021, jinstemgħu biss kawżi ta’ natura urġenti, il-Kamra tinnota illi xorta waħda hemm numru ta’ ġudikanti li baqgħu jappuntaw seduti fil-qorti b’mod normali, u f’każijiet li propju ma jimmeritawx l-urġenza. Il-Kamra tifhem u tapprezza li wara d-direttiva […]


March 10, 2021

  A Position Paper of the Chamber of Advocates   The Chamber of Advocates has taken note of the amendments being proposed to the Interpretation Act through Bill 198 presented in Parliament recently.  We must express our serious reservations about this Bill and its effect on the protection afforded by the Constitution from the imposition […]


March 5, 2021

Dalgħodu l-Kamra tal-Avukati ġiet infurmata b’ direttiva li ħareġ il- Prim’Imħallef lill-ġudikanti kollha u li permezz tagħha, talab lill-ġudikanti biex jiddifferixxu kull proċedura jew kawza li mhumiex urġenti għal wara 11 t’April 2021. Id-direttiva tal-Prim-Imħallef taqra hekk: Direttiva tal-Prim Imhallef Wara il-konferenza stampa tal-bierah 4 ta’ Marzu 2021 fejn il-Prim Ministru flimkien mal-Ministru tas-Sahha u […]


February 24, 2021

The Chamber of Advocates (the “Chamber”) has today communicated with the Judicial Appointments Committee (the “Committee”) to seek clarifications in connection with the application by the Committee of a particular policy published by the Committee some days ago in connection with the treatment and evaluation of applications for candidates for judicial office consequent to the […]


February 15, 2021

The Chamber has been advised that the Judicial Appointments Committee has now published the rules and guidelines for judicial appointments, together with guidelines on the meaning of good character in the context of an application for judicial office, a personal questionnaire which is to be completed by candidates wishing to apply to judicial office and […]December 30, 2020

  30 December 2020   The Chamber wishes to bring to the attention of all lawyers that an EU Directive (Council Directive 2018/822/EU) has been transposed into Maltese law that imposes certain reporting obligations on lawyers, among other professionals and persons, referred to as intermediaries under the Directive. Such Directive, commonly referred to as DAC […]