May 19, 2023

   The following is a Chamber of Advocates Announcement pursuant to the Statute.   ANNUAL GENERAL MEETING The Chamber of Advocates announces that its forthcoming Annual General Meeting (AGM) will be held on Friday 30th June 2023.  Further information relating to the AGM will be announced at a later date.   PLACING OF MOTIONS ON […]


April 28, 2023

  PRELIMINARY NOTICE OF CHAMBER OF ADVOCATES ELECTIONS 2023   Preliminary notice is hereby given, in accordance with article 45 of the Statute, that elections of members of the Chamber will be taking place on Friday, 07 July 2023, which will fall vacant on the expiry of the terms of office of the current Chamber […]


April 27, 2023

    Il-Kamra ta’ l-Avukati ma tistgħax ma tesprimix id-diżappunt tagħha fil-konfront ta’ kwalunkwe attentat immirat li jinfluwenza jew jikkondizzjona l-operat ta’ avukat fil-qadi tad-doveri tiegħu billi konsistentament u persistentament jikkummentaw pubblikament u fil-media b’mod avvers u kważi umiljanti, fuq l-operat ta’ avukati partikolari, b’mod illi huwa ntiż propju li jikkundizjona lill-avukat milli jeżerċita l-ġudizzju […]


April 8, 2023

Il-Kamra tal-Avukati ħadet konjizzjoni ta’ diversi artikoli li dehru fil-media lokali fejn ġie rappurtat illi kummpannija li kontra tagħha jidher li qedgħin jittiehdu passi legali tellat poster tal-avukat tal-kontro-parti mal-faċċata tal-istabbiliment tagħha bil-għan illi tirridikula lill-istess avukat. Il-Kamra tal-Avukati tikkundanna bla ebda riservi dan l-agir, li hija tqies bħala tentattiv indirizzat speċifikament lejn l-avukat Jason […]


January 30, 2023

    Il-Kamra tal-Avukati tirreferi għal dak illi ġie rappurtat li stqarr il Prim Ministru nhar id-29 ta’ Jannar, 2023 fir-rigward tal-operat tal-qrati ta’ ġurisdizzjoni kriminali u ma tistax ħlief tesprimi d-diżappunt tagħha fir-rigward ta’ ċerti stqarrijiet tal-istess onorevoli Prim’Ministru.  Il-Qrati tagħna m’għandhom ebda mansjoni li jgħaddu messaġġi lil xi ħadd, izda biss dak illi […]


  30 January 2023   The Chamber of Advocates welcomes the appointment of the four new Magistrates, Dr Kevan Azzopardi, Dr Gianella Camilleri Busuttil, Dr Abigail Critien and Dr Joseph Gatt. The Chamber appreciates their continued commitment to the public service and wishes them every success in their capacity as new members of the judiciary. […]


January 25, 2023

25th January 2023   The Chamber of Advocates hosted an event organised by aditus foundation and co-funded by the European Union. Interesting discussions took place during this workshop which provided training to lawyers defending journalists and media organisations, NGOs and activists, who become victims of Strategic Law Suits Against Public Participation (SLAPPs) Dr Michael Zammit […]


January 18, 2023

      The Chamber of Advocates sadly reports the passing away of Rev. Fr Thomas Moore OFM, who was the spiritual director and Chaplain of the Chamber for many years. The Chamber would like to express its condolences to his family and Franciscan confraternity. Fr Moore’s Funeral will take place tomorrow Thursday, January 19th […]


December 20, 2022

Members of the legal profession were invited to participate in Holy Mass last Friday 16 th December 2022 to mark the occasion of the feast of Sant’ Ivo, the patron saint of lawyers. The Mass was held at St John’s Co-Cathedral and was celebrated by Mons Paul Carmel Vella. The 2022 traditional Sant’ Ivo luncheon […]


November 10, 2022

    The Annual Company Law Conference was held on 09 November 2022 at the Aula Magna Hall at the University’s Valletta Campus. This highly anticipated conference is organized by the Chamber of Advocates through its academic foundation, the Malta Law Academy. The Hon. Mr Justice Ian Spiteri Bailey, currently responsible for deciding court cases […]