May 22, 2020

Illi in segwitu għal artikolu illi deher fuq is-sit elettroniku ta’ One News fejn ġie rapport illi l-avukat Paul Borg Olivier kien ippresenta protest gudizzjarju kontra diversi esponenti għolja fil-pajjiż inkluż il-Prim Minsitru in konnessjoni ma l-imwiet ta’ xi immigranti fuq il-baħar, il-Kamra tal-Avukati kiteb lill-head of news tal-istess sit fejn ilmentat mill-fatt illi l-artikolu […]


May 16, 2020

As a follow-up to the paper published by the Chamber in April with respect to how the Courts can start functioning leveraging modern technology and avoiding the physical re-opening of court, we have now updated the document, entitled “Re-Opening of the Courts after COVID-19 – A Case for Virtual Hearings as a Zero Risk Alternative.” […]May 14, 2020

The Chamber of Advocates refers to the letter setting out the response of the Government of Malta to the recommendations of the Venice Commission in its opinion of the 17th December 2018. The Chamber expresses its satisfaction at the proposals made by the Government of Malta in that letter, particularly those relating to judicial appointments, […]


May 6, 2020

  New deadline for REQ submission – Monday, 18th May 2020, 17.00 hrs The FIAU appreciates that, in response to the COVID-19 pandemic, several Subject Persons have implemented a number of measures to safeguard the health of their employees, and that these may impact their capability and efficiency in responding to regulatory submissions. The FIAU […]Avviz mit-Tribunal ta’ Revizjoni ta’ l-Ambjent u l-Ippjanar   Lil min tikkoncerna,   B’dana qeghdin tigu nfurmati illi skont l-emendi fil-Kap. 551 tal-Ligijiet ta’ Malta specifikament b’referenza ghall-Artiklu 32A tat-Tribunal ta’ Revizjoni ta’ l-Ambjent u l-Ippjanar ser jibda zzomm is-seduti via web conferencing minn nhar it-Tlieta 12 ta’ Mejju 2020. Ghall-aktar informazzjoni dwar kif tista’ […]


May 2, 2020

  02 May 2020 Following the announcement yesterday by the Deputy Prime Minister and Minister of Health that the registry of the Courts will be open on Monday 4th May, the Chamber early this morning held discussions with the Minister for Justice and the Courts Agency with a view to exploring a mutually satisfactory manner […]


April 30, 2020

Further to the previous notice issued by the FIAU on the 24th April 2020 related to the registration on the new STR Submission system (goAML), the FIAU is extending the deadline to Wednesday 13th May 2020. Subject Persons who have not pre-registered on the new STR submission system (goAML) (https://goaml.fiumalta.org/prod), are asked to do so as […]


April 20, 2020

    Il-Kamra tal-Avukati b’sodisfazzjon tħabbar miżura li permezz tagħha ċerti appelli jkunu jistgħu jipproċedu għall-preparazzjoni u l-abbozzar tas-sentenza, anki f’dan iż-żmien  fejn il-Qrati huma magħluqa minħabba emerġenza ta’ saħħa.  Dan kien possibbli wara diskussjonijiet mal-ġudikatura u l-amministrazzjoni tal-Qrati f’tentattiv biex matul dan il-perjodu dawk l-appelli fejn il-partijiet m’għandhomx sottomissjonijiet ulterjuri x’jagħmlu ikunu jistgħu jgħaddu […]